kelopak bunga berguguran

Follow by Email

Tuesday, March 6, 2012

Imam Hasan Al Banna menjadikan "Al-Ukhuwwah" (Persaudaraan) salah satu rukun bai'ah yang sepuluh dan ditafsirkannya dengan kata-katanya :

"Bahawa hati dan jiwa terjalin dengan ikatan akidah dan akidah adalah ikatan yang lebih kuat dan lebih tinggi nilainya. Persaudaraan adalah saudara keimanan, sedangkan perpecahan adalah teman kekufuran. Kekuatan utama adalah kekuatan persatuan dan persatuan tidaklah akan terjelma tanpa kasih sayang. Serendah-rendah kasih sayang adalah bersihnya hati (salamatus sodri) dan setinggi-tinggi kasih sayang ialah mengutamakan orang lain (ithar)."

No comments:

Post a Comment