kelopak bunga berguguran

Follow by Email

Saturday, January 10, 2015

Pidato awal Khalifah Umar dilantik menjadi khalifah

"...Demi Allah, akan kubawa umatku ke jalan yang lurus dan selamat." Sumber: al-Tabari, Jil.: 355

No comments:

Post a Comment