kelopak bunga berguguran

Follow by Email

Saturday, January 3, 2015

Pidato Khalifah Abu Bakar al-Siddiq sewaktu perlantikan jawatan khalifah

"... Jika aku berlaku adil dalam urusanku, sokonglah aku. Akan tetapi jika aku bersalah, betulkanlah aku kembali. Kejujuran ialah amanat, kedustaan pula suatu khianat. ...Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan rasul-Nya. Akan tetapi jika aku melanggar perintah-Nya , jangan ikut aku lagi. " Sumber : Tarikh al-Tabari , Jil.2 : 238,1768

No comments:

Post a Comment