kelopak bunga berguguran

Follow by Email

Sunday, June 18, 2017

Turunnya Nabi Isa a.sNabi Isa Alaihissalam ,
Disebut oleh orang Nasrani =Jesus
~
 menjadi bahan kontroversi antara Islam, Nasrani, dan Yahudi.
Orang Yahudi mempercayai bahawa mereka telah membunuh Isa, dan orang-orang Nasrani meyakini bahawa Isa telah disalib dan dikubur.

Namun, kaum Muslimin meyakini dengan jelas dan tegas bahwa Nabi Isa tidak disalib atau dibunuh, melainkan 'diangkat' oleh Allah SWT. Nabi Isa akan kembali ke dunia, di suatu masa, di akhir zaman.

Nabi Isa Alaihissalam adalah salah seorang dari lima nabi dan rasul yang diberi gelar "ulul Azmi " (mempunyai ketabahan luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid).

Ada lima Nabi dan Rasul yang mendapat gelaran tersebut:
- Nabi Nuh,
-Nabi Ibrahim,
-Nabi Musa,
-Nabi  Isa, dan
-Nabi Muhammad SAW.


Ada tujuh ciri kedatangan kembali Nabi Isa:

1- Nabi Isa akan turun di Menara Putih, yakni Masjid Bani Umayyah di Damaskus Timur.

2- Isa akan membunuh Dajjal (gembong penjahat yang mengaku sebagai penyelamat) di Dataran Tinggi Golan (Syria).

3-, Isa akan bertemu Yakjuj dan Makjuj, dan semua tokoh jahat dan pengikutnya itu akan tewas(kalah dalam peperangan).

4- Isa akan mendakwahkan agama Tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad walaupun nabi-nabi lain sebelumnya.

5- Isa akan melakukan haji dan umrah.

6- Isa datang, dunia penuh keberkahan. Misalnya, sebutir buah delima boleh mengenyangkan 40 orang .

7- setelah Isa turun ke bumi, selama tujuh tahun keadaan dunia sangat aman.

'' Nabi Isa sekarang ini belum meninggal. Dia akan turun lagi di akhir zaman untuk menegakkan Islam,'' riwayat Muslih.

Tempat Turunnya Nabi Isa AS

Sejak dilahirkan, Isa sudah memiliki keistimewaan (mukjizat), yakni boleh berbicara sejak dalam buaian (QS Ali Imran [3]:46, Almaidah [5]:110, Maryam [19]:29-33), menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menciptakan burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, sakit sopak (kusta) (lihat QS Ali Imran [3]:49), dan menyuguhkan hidangan dari langit (Almaidah [4]:114). Selain itu, Allah SWT juga memberikan kepadanya sebuah kitab suci, yakni Injil (QS Almaidah [5]:46).

Saat muncul rencana jahat dari kaum Bani Israil (Yahudi) yang bermaksud membunuhnya, Allah SWT kemudian menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Orang yang dibunuh oleh Yahudi itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yang dibunuh tersebut adalah pengikut Isa yang telah berkhianat, yakni Yudas Iskariot.

''Dan, kerana ucapan mereka, 'Sesungguhnya, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, rasul Allah,' padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.'' (Annisaa' [5]: 157).

Isa diselamatkan oleh Allah dengan jalan diangkat ke langit dan ditempatkan di suatu tempat yang hanya Allah SWT yang tahu tentang hal ini. Al-qur'an menjelaskan peristiwa penyelamatan ini.


Sesungguhnya, Al-Qur'an itu sebaik-baik pendorong ,menunjukkan jalan yang benar dan diredhai ALLAH S.W.T , boleh memberi syafaat di akhirat kelak.

No comments:

Post a Comment